Traject werkfit UWV

Als de afstand naar de arbeidsmarkt voor mensen met een arbeidsbeperking wat groter is kan er bij het UWV een traject “Werkfit maken” aangevraagd worden. Doelstelling van dit traject is het aanleren van werknemersvaardigheden, het opstellen van zoekprofielen, het opdoen van arbeidsritme en belemmeringen wegnemen om deel te kunnen nemen aan de arbeidsmarkt. Dit traject is bestemd voor mensen met een WAJONG / WIA / WAO / WW-indicatie. De trajecten zijn altijd maatwerk omdat geen enkele persoon hetzelfde is.