Loonwaardemeting

Bij loonwaarde vaststelling wordt de functie geanalyseerd in taken en uren. Per taak wordt de productiviteit vastgesteld op basis van tempo, kwaliteit en inzetbaarheid. Ook additionele kosten, zoals bijvoorbeeld extra begeleiding, die de werkgever maakt worden in kaart gebracht.

Het vaststellen van loonwaarde is onder andere van belang bij de Wet Verbetering Poortwachter wanneer de werknemer aangepast werkt en niet volledig de eigen werkzaamheden uitvoert. Ook bij de participatiewet als de werknemer een verminderd tempo en/of kwaliteitsniveau haalt is de loonwaarde van belang. Mogelijk kan vanuit de uitkering dan een compensatie worden gegeven zodat de werknemer toch kan (blijven) werken.

Ik maak gebruik van een door Blik op Werk gevalideerd meetinstrument dat bovendien in de Loonwaardegids is opgenomen.