Coaching

Indien nodig wordt coaching en advies gegeven over alle onderdelen die met arbeid en arbeidsongeschiktheid te maken hebben voor zowel  werkgever als werknemer. De coaching is altijd gericht op een oplossing voor beide partijen. Als voorbeeld kunt u denken aan begeleiding in de loopbaan bij het zetten van een volgende stap, het adviseren bij arbeidsconflicten of het weer in beweging brengen van een vastzittende casus.