Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek bestaat uit dossierstudie, een gesprek met de werknemer en een gesprek met de werkgever. De werkplek wordt beoordeeld en een functieanalyse van de eigen werkzaamheden wordt gemaakt. Andere functies bij de eigen werkgever worden onderzocht en indien nodig is er overleg met de bedrijfsarts en met andere deskundigen. 

De functionele mogelijkheden zoals die zijn opgesteld door de bedrijfsarts, zijn de basis voor het onderzoek.

Conclusies kunnen zijn:

  • De werknemer kan naar zijn eigen werk terugkeren en/of het werk moet aangepast worden.
  • De werknemer kan niet naar zijn eigen werk terug, maar wel ander werk verrichten bij zijn eigen werkgever, eventueel met aanpassingen (1e spoor).
  • De werknemer kan niet meer terugkeren naar zijn eigen werk of naar ander werk bij de eigen werkgever. Er moet worden gezocht naar ander werk bij een andere werkgever. In het rapport wordt een richtinggevend re-integratieadvies opgenomen (2e spoor).